تصاویر سونوگرافیک جنین دختر و پسر - بیماریهای زنان زایمان و نازایی و سلامت در جامعه
تصاویر سونوگرافیک جنین دختر و پسر

تصاویر سونوگرافیک جنین دختر و پسر  

 جهت دیدن تصاویر به ادامه مطلب رجوع نمایید


 

 

هیدروسل در سه ماهه سوم در جنین پسر 

  

 

سونوگرافی سه بعدی جنین پسر