وسایل کمک زایمانی - بیماریهای زنان زایمان و نازایی و سلامت در جامعه
وسایل کمک زایمانی

وسایل کمک به زایمان طبیعی 

 

 

فورسپس                                 واکیوم