عواملی که میتوانند موجب بروز ناباروری در مردان شوند - بیماریهای زنان زایمان و نازایی و سلامت در جامعه
عواملی که میتوانند موجب بروز ناباروری در مردان شوند

عواملی که میتوانند موجب بروز ناباروری در مردان شوند :  

 

1- سابقه آسیب بیضه - جراحی بیضه یا اوریون  

2- قرار گرفتن در معرض گرمای بیش از حد : نانواها و....... 

3- واکنشهای شدید آلرژیک  

4- استفاده زیاد از ماری جوانا ( حشیش) الکل یا داروها  

این داروها عبارتند از  

سایمتیدین - اسپیرونولاکتون - نیتروفورانتوئین - سولفاسالازین - اریترومایسین - تتراسیکلین - استروئیدهای آنابولیک( تستوسترون )- شیمی درمانی - آلفا بلوکرها - فنتولآمین - متیل دوپا - گوانیتیدین - رزرپین -