مراحل ساخت اسپرم تا رسیدن به تخمک - بیماریهای زنان زایمان و نازایی و سلامت در جامعه
مراحل ساخت اسپرم تا رسیدن به تخمک
مراحل ساخت اسپرم تا رسیدن به تخمکزمان ساخته شدن اسپرم در بدن مرد:74-72 روز
زمان بدست آوردن قابلیت باروری دریک اسپرم پس از ساخته شدن در بدن مرد:5/2-5/1 روز
زمان ذخیره سازی اسپرم در بدن مرد با حفظ قابلیت باروری :7-5 روز
زمان زنده ماندن اسپرم در بیرون از بدن (قبلا بحث شده بسته به شرایط):12-1 ساعت
حداکثر زمان زنده ماندن اسپرم درواژن زن: 2 ساعت
زمان رسیدن اولین اسپرم به رحم بعد از نزدیکی: 90 ثانیه
زمان رسیدن اولین اسپرم به لوله های زن(لوله فالوپ) بعد از نزدیکی : 5 دقیقه
حداکثر زمانی که ممکن است اسپرم در لوله ها دیده شود؛ پس از یک نزدیکی :80ساعت
زمان زنده ماندن اسپرم در بدن زن : 72 ساعت
و همچنین مطالب زیر که برای دانستن بد نیست
زمان زنده ماندن تخمک :48-36ساعت
بهترین زمان نزدیکی برای بارداری : 3 تا 4 روز قبل و یا 2 روز بعد از تخمک گذاری
حداکثر زمانی که پس از تخمک گذاری احتمال بارداری وجود دارد: 6 روز قبل و 3 روز بعد از تخمک گذاری
هروز اجتناب از نزدیکی 4/0 سی سی به حجم مایع منی و 10 تا 15 میلیون به تعداد اسپرمها اضافه میکند
رابطه تعداد اسپرم با بارداری :
اگر تعداد اسپرم زیر 5 میلیون در هر یک سی سی مایع منی باشد این احتمال 37 در صد خواهدبود
اگر تعداد بین 60 تا 100 میلیون در هر یک سی سی مایع منی باشد این احتمال 78 در صد خواهد بود  
نگارنده: آقای محمد مقدم( کارشناس علوم آزمایشگاهی)
منبع : ایران سلامت